Etikettgerbilen-som-husdjur
Läst 10425 ggr
[Tassy]
2009-03-14, 21:00

Vad säger lagen?

Ja, hur ligger det till egentligen, vad säger djurskyddslagen, hur ska vi sköta våra små? Här kommer L80!

Då många ställer sig undrande och har väldigt svårt att ta till sig på vissa punkter vad som står i lagen så kommer ett urklipp ur L80 här:

Statens jordbruksverks
författningssamling
Statens jordbruksverk
551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00
telefax: 036-19 05 46, telex: 70991
SJV-S
ISSN 1102-0970

images.PNG

Statens jordbruksverks föreskrifter
om villkor för hållande, uppfödning och försäljning
m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby;

SJVFS 1999:110 Saknr L 80

7 kap. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR HÅLLANDE AV KANINER OCH GNAGARE

Allmänt om hållande av kaniner och gnagare
1 § Gnagare, utom guldhamstrar, skall hållas i par, av samma eller motsatt kön, eller i grupp. Detta gäller inte om det finns särskilda skäl.
Tidpunkten för, och tillvägagångssättet vid, sammanförandet av djur
till par eller grupp skall väljas med hänsyn till djurens art, ålder och kön
samt andra omständigheter, så att risken för osämja minimeras.
**
2 §** Guldhamstrar skall hållas ensamma från det att de börjar visa
aggressivitet mot varandra, dock senast från och med åtta veckors ålder.

3 § Kaniner och gnagare skall ha tillgång till gnagmaterial för trimning av tänderna.
**
4 §** Kaniner och gnagare, som har en sådan lång eller ullig päls att de inte själva kan hålla sig rena, skall ges pälsvård.
5 § Ungar av kanin och gnagare skall hållas tillsammans med modern, eller en likvärdig ersättare för henne, så länge de behöver hennes mjölk och omvårdnad.

Konstruktion av förvaringsutrymmen

6 § Golv av halt material skall vara försett med halkskydd.
**
7 §** Kaniner och gnagare får inte hållas på nätgolv. Detta gäller dock inte
då djuren hålls i betesburar eller andra utrymmen med direkt kontakt med marken.
**
8 §** Vintertid skall utomhusburar vara upphöjda från marken.

Utrymmen

9 § Kaniner och gnagare skall minst ha de utrymmen som framgår av
bilagorna 3 respektive 4.

bilaga4.PNG

Bottenmaterial

10 § Burbottnen i andra burar än betesburar skall vara täckt med ett för
djuren anpassat strömedel.

Inredning

11 § Kaniner och gnagare skall hållas i en för sysselsättning berikad miljö.
**
12 §** Marsvin skall ha sådan inredning att de kan söka skydd.

13 § Guldhamstrar, dvärghamstrar, gerbiler, taggmöss, chinchillor och
degusråttor skall ha en bolåda eller bohåla med rent och torrt bomaterial. Detta gäller även dräktiga kaninhonor från och med en vecka före beräknad förlossning till minst fyra veckor därefter. Om flera djur hålls tillsammans skall det finnas bolådor eller bohålor i sådan omfattning att de kan utnyttjas av alla djur samtidigt utan att konkurrens eller aggressivitet uppstår.

14 § Kaniner, guldhamstrar, dvärghamstrar, gerbiler, brunråttor och möss skall ha bomaterial med långa strukturer så att det kan flätas samman.
15 § Gerbiler skall ha ett gångsystem av rör eller liknande, eller sådant
bottenmaterial som de kan gräva gångar i.
**
16 §** Gerbiler, chinchillor och degusråttor skall ha ren och finkornig sand
för pälsvårdande sandbad.
**
17 §** Chinchillor skall ha minst två hyllor eller grenar i olika höjd och av
sådan storlek och konstruktion att djuren kan sitta där naturligt och
stadigt. Om flera djur hålls tillsammans skall det finnas hyllor eller grenar så att alla samtidigt kan få plats på dessa utan att konkurrens eller aggressivitet uppstår.
**
18 §** Degusråttor skall ha minst en spaningshylla eller annan utsiktsplats. Om flera hanar hålls tillsammans skall det finnas minst en utsiktsplats per hane.

Klimat

19 § Gnagare får inte hållas vid temperaturer som understiger 0°C.De skall alltid ha tillgång till en plats där de kan uppnå termisk komfort.

Foder

20 § Guldhamstrar, dvärghamstrar, gerbiler, brunråttor och möss skall ha fri tillgång till foder. Kaniner, marsvin, chinchillor och degusråttor skall ha fri tillgång till grovfoder såsom hö eller gräs. Förändringar av foderstaten till kaniner, marsvin, chinchillor och degusråttor skall ske successivt. Detta gäller särskilt vid övergång från hö till färskt gräs. Marsvin skall ges daglig tillförsel av vitamin C.
**
21 §** Om kaniner hålls utomhus eller i ett ouppvärmt utrymme och temperaturen understiger 0°C skall de ges uppvärmt dricksvatten vid minst två tillfällen per dygn.

Angelclaw
2009-03-14, 21:17
#1

bra initiativ! Det behövs läggas in!

//Tess

Sajtvärd på Motor

Medarbetare på: nattsudd och gerbiler

 

[Tassy]
2009-03-14, 21:51
#2

Ser det okej ut nu?

Angelclaw
2009-03-14, 21:56
#3

jo det tycker jag, enda jag kan tänka är att bilden är lite liten, men man ser!

//Tess

Sajtvärd på Motor

Medarbetare på: nattsudd och gerbiler

 

isafisa
2009-03-15, 00:24
#4

Jätte bra!  Är väldigt bra då jag själv ofta blir osäker på vad som verkligen gäller :)

[Tassy]
2009-03-15, 04:10
#5

attans, trodde det gick att förstora bilden… hmm, jag får lägga i ett inlägg.

[Tassy]
2009-03-15, 04:12
#6

Här är bilagan:

emwa
2009-03-15, 11:50
#7

Om bilden är för liten så är det bara att trycka på Ctrl + rolla med datormusen så blir allt större :)
Bra! Verkligen efterlängtat.

MVH Emmy/ cikorias.blogg.se
[kaniner och gerbiler]

[Katteeen]
2009-03-15, 14:45
#8

Bra info! Den här tråden skulle nålas fast tycker jag :) Kommer ju in nybörjare här lite nu och då, och många vet inte riktigt vad som gäller för gerbiler :) Så då är det ju bra att det finns en sånhär artikel att kika på Flört

[Tassy]
2009-03-15, 16:24
#9

fixat Flört

Vippelicious
2009-03-23, 22:20
#10

Hmm, om jag har förstått bilagan rätt är det alltså 0,12m2 boyta. Detta gånger den kortaste höjden är ju då 20.

Det blir ju då alltså 30x40x20 som är minimimåtten ?

Dock tycker jag att det skulle vara HEMSKT mot dem att ha så kort höjd! :S

Medarbetare på fantasy.ifokus

 

[Katteeen]
2009-03-30, 23:55
#11

#10: Det där blir bara 24 liter om jag har räknat rätt, är rätt trött :P, minimåttet är på 54 liter. Dock är ju det väldigt litet….

[Tassy]
2009-03-31, 00:20
#12

#11 minimåttet är på 24L, det stämmer.

sissie
2009-06-17, 09:17
#13

Värd att putta upp

Nystartad sajt om jänkare! CoolWrooom!

Amerikanska Bilar

Pontiacsgirls blogg

southdakota
2009-06-17, 17:54
#14

Bra att den här artikeln finns. Glad

Upp till toppen