Etikettgenetik-färger
Läst 7025 ggr
Tsunamis
2016-03-04, 15:11

Färger - en översikt

En översikts lista med gerbilens färger och tillhörande gener. Jag har bara valt att ta med de vanligaste här, det finns ett par färger till med små variationer.

Grundmutationerna
Agouti --  
Svart (Black) aa  
Dark Eyed Honey (DEH) ee  
Grå Agouti ggArgente pp  

Övriga enkelmutationer
Dilute Agouti dd  
Colorpoint Agouti (Pearl) cbcbOrange Mold efef  

Dubbemutationer
Blue aadd
Nutmeg aaee  
Slate aagg  
Lilac aapp
Polar Fox eegg  
 Red Eyed Honey (REH) eepp    
Ivory Cream ggpp  
Topaz Ccbpp  
Argente Cream Cchpp  
Burmese aacbcb
Siamese aac
bch

Colorpoint Grå Agouti (Smoke) cbcbgg  
Dark Tailed White (DTW) (aa)chch
Pink Eyed White cbcbpp  / chch
Colorpoint Dark Eyed Honey (BEW) cbcbee  
Silver Mold (BEW) efefgg  
R.Ö Orange Mold efefpp  

Trippelmutationer
Silver Nutmeg aaeegg  
Saffron aaeepp  
Ruby Eyed White aaggpp  
Apricot eeggpp  
Dove aaCchpp
Sapphire aaCcbpp  
Colorpoint Polar Fox (BEW) cbcbeegg  
Colorpoint Slate aacbcbgg  
Colorpoint Nutmeg (Cappuchino) aacbcbee  
Dilute Nutmeg aaddee  
Dilute Slate aaddgg  

Fyrvägsmutationer
R.Ö Silver Nutmeg aaeeggpp  
Dilute Silver Nutmeg aaddeegg  
Colorpoint Silver Nutmeg aacbcbeegg

Notera: Jag har valt att ha kvar de 'gamla' beteckningarna cb och g. Egentlig genetisk för dessa idag är c(chm) och uw(d) men i enkla begrepp är de gamla beteckningarna lättare att komma ihåg.

MvH  Tsunamis

thea_thea
2016-04-22, 18:08
#1

Bra artikel!! (men jag fattar fortfarande inget haha)


Upp till toppen